OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoxicillin Aurovitas

Amoxicillinum
J01CA04 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 750 mg
- rej. 24732

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 128222
Rp na receptę
05909991373030
12 tabl.
ID: 128223
Rp na receptę
05909991373047
14 tabl.
ID: 128224
Rp na receptę
05909991373054
16 tabl.
ID: 128225
Rp na receptę
05909991373061
20 tabl.
ID: 128226
Rp na receptę
05909991373078
24 tabl.
ID: 128227
Rp na receptę
05909991373085
30 tabl.
ID: 128228
Rp na receptę
05909991373092
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.