OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoxicillin Aurovitas

Amoxicillinum
J01CA04 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg
- rej. 24731

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 128204
Rp na receptę
05909991372859
12 tabl.
ID: 128205
Rp na receptę
05909991372866
14 tabl.
ID: 128206
Rp na receptę
05909991372873
16 tabl.
ID: 128207
Rp na receptę
05909991372880
20 tabl.
ID: 128208
Rp na receptę
05909991372897
24 tabl.
ID: 128209
Rp na receptę
05909991372903
30 tabl.
ID: 128210
Rp na receptę
05909991372910
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.