OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asolfena

Solifenacini succinas
G04BD08 Leki urologiczne - przeciwskurczowe
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 24569

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 125494
Rp na receptę
05909991354251
30 tabl.
ID: 125495
Rp na receptę
05909991354268
50 tabl.
ID: 125496
Rp na receptę
05909991354275
60 tabl.
ID: 125497
Rp na receptę
05909991354282
90 tabl.
ID: 125498
Rp na receptę
05909991354299
100 tabl.
ID: 125499
Rp na receptę
05909991354305
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.