OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Almiden

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 5 mg
- rej. 24071

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 123109
Rp na receptę
05055565738030
14 tabl.
ID: 123110
Rp na receptę
05055565738047
20 tabl.
ID: 123111
Rp na receptę
05055565738054
28 tabl.
ID: 123112
Rp na receptę
05055565738061
30 tabl.
ID: 123113
Rp na receptę
05055565738078
50 tabl.
ID: 123114
Rp na receptę
05055565738085
60 tabl.
ID: 123115
Rp na receptę
05055565738092
90 tabl.
ID: 123116
Rp na receptę
05055565738108
98 tabl.
ID: 123117
Rp na receptę
05055565738115
100 tabl.
ID: 123118
Rp na receptę
05055565738122
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.