OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Almiden

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 24072

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 123119
Rp na receptę
05055565738139
14 tabl.
ID: 123120
Rp na receptę
05055565738146
20 tabl.
ID: 123121
Rp na receptę
05055565738153
28 tabl.
ID: 123122
Rp na receptę
05055565738160
30 tabl.
ID: 123123
Rp na receptę
05055565738177
50 tabl.
ID: 123124
Rp na receptę
05055565738184
60 tabl.
ID: 123125
Rp na receptę
05055565738191
90 tabl.
ID: 123126
Rp na receptę
05055565738207
98 tabl.
ID: 123127
Rp na receptę
05055565738214
100 tabl.
ID: 123128
Rp na receptę
05055565738221
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.