OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Grenalvon

Anagrelidum
L01XX35 Leki przeciwnowotworowe - różne
kapsułki twarde 0,5 mg
- rej. 24416

Opakowanie handloweWydawanie
42 kaps.
ID: 125472
Rpz recepty specjalne
05909991354046
100 kaps.
ID: 125473
Rpz recepty specjalne
05909991354053
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.