OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anagrelide Stada

Anagrelidum
L01XX35 Leki przeciwnowotworowe - różne
kapsułki twarde 1 mg
- rej. 24399

Opakowanie handloweWydawanie
42 kaps.
ID: 125606
Rpz recepty specjalne
05909991355142
100 kaps.
ID: 125607
Rpz recepty specjalne
05909991355159
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.