OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anagrelide Accord

Anagrelidum
L01XX35 Leki przeciwnowotworowe - różne
kapsułki twarde 0,5 mg
- rej. 24506

Opakowanie handloweWydawanie
100 kaps.
ID: 126397
Rpz recepty specjalne
05909991359850
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.