OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Pemetrexed Zentiva

Pemetrexedum
L01BA04 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi kwasu foliowego
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
- rej. 24658

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 4 ml
ID: 127630
Rpz recepty specjalne
05909991369415
1 fiol. 20 ml
ID: 127631
Rpz recepty specjalne
05909991369422
1 fiol. 40 ml
ID: 127632
Rpz recepty specjalne
05909991369439
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.