OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acebutolol Aurovitas

Acebutololi hydrochloridum
C07AB04 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki powlekane 200 mg
- rej. 24705

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 127944
Rp na receptę
05909991370909
30 tabl.
ID: 127945
Rp na receptę
05909991370916
90 tabl.
ID: 127946
Rp na receptę
05909991370923
100 tabl.
ID: 127947
Rp na receptę
05909991370930
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.