OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Stelara

Ustekinumabum
L04AC05 (L04A?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 130 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 30 ml
ID: 119184
Rpz recepty specjalne
05909991307066
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.