OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibutact

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
zawiesina doustna 40 mg/ml
- rej. 24859

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 200 ml + łyżeczka miarowa
ID: 129207
OTC bez recepty
05909991380854
1 butelka 200 ml + strzykawka 5 ml
ID: 129208
OTC bez recepty
05909991380861
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.