OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bortezomib Stada

Bortezomibum
L01XX32 Leki przeciwnowotworowe - różne
roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml
- rej. 24721

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1,4 ml
ID: 127675
Rpz recepty specjalne
05909991369651
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.