OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atracurium Kalceks

Atracurium
MO3AC04 (MO3A?)-
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 24531

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 2,5 ml
ID: 126174
Lz lecznictwo zamknięte
04750341001988
5 amp. 5 ml
ID: 126173
Lz lecznictwo zamknięte
04750341001995
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.