OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Onivyde

Irinotecani hydrochloridum trihydricum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 119346
Rpz recepty specjalne
05909991308438
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.