OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dalvocans

Caspofunginum
J02AX04 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - różne
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 70 mg
- rej. 23804

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 120752
Rpz recepty specjalne
05909991318604
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.