OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Auxilen

Dexketoprofenum
M01AE17 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 50 mg/2 ml
- rej. 24666

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 2 ml
ID: 127289
Rp na receptę
04750341002091
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.