OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Envil katar

Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum
R01AB01 Preparaty donosowe - sympatykomimetyki w połączeniu z kortykosteroidami
aerozol do nosa, roztwór (1,5 mg + 2,5 mg)/ml
- rej. 24361

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 ml
ID: 125281
OTC bez recepty
05909991352448
1 butelka 15 ml
ID: 125282
OTC bez recepty
05909991352455
1 butelka 20 ml
ID: 125280
OTC bez recepty
05909991352431
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.