OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Berinert 3000

Inhibitor C1-esterazy, ludzki
B06AC01 (B06A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
- rej. 24614

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp 6 ml + 1 system do transferu 20/20 z filtrem + 1 zestaw do podawania
ID: 126816
Rp na receptę
05909991363048
5 fiol. proszku + 5 fiol. rozp 6 ml + 5 systemów do transferu 20/20 z filtrem + 5 zestawów do podawania
ID: 126817
Rp na receptę
05909991363055
20 fiol. proszku + 20 fiol. rozp 6 ml + 20 systemów do transferu 20/20 z filtrem + 20 zestawów do podawania
ID: 126818
Rp na receptę
05909991363062
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.