OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Darunavir Mylan

Darunavirum
J05AE10 (J05A?)-
tabletki powlekane 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
60 tabl.
ID: 119938
Rpz recepty specjalne
240 tabl. (240 x 1)
ID: 119939
Rpz recepty specjalne
240 tabl. (240 x 1)
ID: 119940
Rpz recepty specjalne
240 tabl.
ID: 119941
Rpz recepty specjalne
240 tabl.
ID: 119942
Rpz recepty specjalne
240 tabl.
ID: 119943
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.