OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Afstyla

Lonoctocog alfa
B2BD02 (B2BD?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw do podawania
ID: 120054
Rpz recepty specjalne
05909991326128
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.