OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cytarabina Accord

Cytarabinum
L01BC01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 20 mg/ml
- rej. 24910

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 128392
Lz lecznictwo zamknięte
05909991374396
1 fiol. 5 ml
ID: 128393
Lz lecznictwo zamknięte
05909991374402
5 fiol. 2 ml
ID: 128395
Lz lecznictwo zamknięte
05909991374426
5 fiol. 5 ml
ID: 128394
Lz lecznictwo zamknięte
05909991374419
25 fiol. 2 ml
ID: 128397
Lz lecznictwo zamknięte
05909991374440
25 fiol. 5 ml
ID: 128396
Lz lecznictwo zamknięte
05909991374433
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.