OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlozek Swift

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg
- rej. 24203

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 123062
Rp na receptę
05909991334789
10 tabl.
ID: 123063
Rp na receptę
05909991334796
14 tabl.
ID: 123064
Rp na receptę
05909991334802
20 tabl.
ID: 123065
Rp na receptę
05909991334819
28 tabl.
ID: 123066
Rp na receptę
05909991334826
30 tabl.
ID: 123067
Rp na receptę
05909991334833
56 tabl.
ID: 123068
Rp na receptę
05909991334840
60 tabl.
ID: 123069
Rp na receptę
05909991334857
84 tabl.
ID: 123070
Rp na receptę
05909991334864
90 tabl.
ID: 123071
Rp na receptę
05909991334871
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.