OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlozek Swift

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg
- rej. 24204

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 123074
Rp na receptę
05909991334888
10 tabl.
ID: 123075
Rp na receptę
05909991334895
14 tabl.
ID: 123076
Rp na receptę
05909991334901
20 tabl.
ID: 123077
Rp na receptę
05909991334918
28 tabl.
ID: 123078
Rp na receptę
05909991334925
30 tabl.
ID: 123079
Rp na receptę
05909991334932
56 tabl.
ID: 123080
Rp na receptę
05909991334949
60 tabl.
ID: 123081
Rp na receptę
05909991334956
84 tabl.
ID: 123082
Rp na receptę
05909991334963
90 tabl.
ID: 123083
Rp na receptę
05909991334970
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.