OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Agomelatine Adamed

Agomelatinum
N06AX22 Leki przeciwdepresyjne - różne
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 25016

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 130273
Rp na receptę
05909991387266
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.