OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Keytruda

Pembrolizumabum
L01XC18 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 4 ml
ID: 121495
Rpz recepty specjalne
05901549325126
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.