OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Olumiant

Baricitinibum
L04AA37 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
tabletki powlekane 2 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 121497
Rpz recepty specjalne
28 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 121498
Rpz recepty specjalne
28 tabl. w blistrze
ID: 121499
Rpz recepty specjalne
35 tabl.
ID: 121500
Rpz recepty specjalne
03837000170740
56 tabl.
ID: 121501
Rpz recepty specjalne
84 tabl. w blistrze
ID: 121502
Rpz recepty specjalne
84 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 121503
Rpz recepty specjalne
98 tabl.
ID: 121504
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.