OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


BeneFIX

Nonacogum alfa. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 zestaw do wstrzykiwań
ID: 121655
Rpz recepty specjalne
05907636977209
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.