OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amgevita

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 122004
Rpz recepty specjalne
1 wstrzykiwacz 0,8 ml
ID: 122043
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 122005
Rpz recepty specjalne
08715131019808
2 wstrzykiwacze 0,8 ml
ID: 122044
Rpz recepty specjalne
08715131019792
4 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 122006
Rpz recepty specjalne
4 wstrzykiwacze 0,8 ml
ID: 122045
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 122007
Rpz recepty specjalne
08715131019754
6 wstrzykiwaczy 0,8 ml
ID: 122046
Rpz recepty specjalne
08715131019747
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.