OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Celsentri

Maraviroc
J05AX09 Leki przeciwwirusowe działające ogólnie - różne
roztwór doustny 20 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 230 ml
ID: 122184
Rpz recepty specjalne
05909991331054
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.