OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Humira

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 80 mg/0,8 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,8 ml + 1 gazik
ID: 122201
Rpz recepty specjalne
08054083015668
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.