OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Axoprofen Forte

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
zawiesina doustna 40 mg/ml
- rej. 24677

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml z dozownikiem-strzykawką
ID: 127622
OTC bez recepty
05909991369385
1 butelka 100 ml +1 miarka
ID: 127623
OTC bez recepty
05909991369392
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.