OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Axoprofen

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
zawiesina doustna 20 mg/ml
- rej. 24676

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml +1 miarka
ID: 127618
OTC bez recepty
05909991369347
1 butelka 100 ml z dozownikiem-strzykawką
ID: 127619
OTC bez recepty
05909991369354
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.