OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Norvir

Ritonavirum
J05AE03 (J05A?)-
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 sasz. + 2 strzykawki + pojemnik
ID: 122497
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.07 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.