OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lifmior

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 amp.-strzyk. + 4 gaziki
ID: 122600
Rpz recepty specjalne
8 amp.-strzyk. + 8 gazików
ID: 122601
Rpz recepty specjalne
24 amp.-strzyk. + 24 gaziki
ID: 122602
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.