OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lifmior

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 wstrzykiwacze + 2 gaziki
ID: 122606
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. + 2 gaziki
ID: 122603
Rpz recepty specjalne
4 wstrzykiwacze + 4 gaziki
ID: 122607
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. + 4 gaziki
ID: 122604
Rpz recepty specjalne
12 wstrzykiwaczy + 12 gazików
ID: 122608
Rpz recepty specjalne
12 amp.-strzyk. + 12 gazików
ID: 122605
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.