OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lifmior

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci 10 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol. + 4 amp.-strzyk. + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików
ID: 122609
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.