OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Agodeprin

Agomelatinum
N06AX22 Leki przeciwdepresyjne - różne
tabletka powlekana 25 mg
- rej. 24901

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 129517
Rp na receptę
07613421020859
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.