OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Esbriet

Pirfenidonum
L04AX05 Leki hamujące układ odpornościowy - różne
tabletki powlekane 534 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
21 tabl.
ID: 122685
Rpz recepty specjalne
90 tabl.
ID: 122686
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.