OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Esbriet

Pirfenidonum
L04AX05 Leki hamujące układ odpornościowy - różne
tabletki powlekane 801 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
90 tabl.
ID: 122687
Rpz recepty specjalne
252 tabl.
ID: 124811
Rpz recepty specjalne
05902768001228
84 tabl.
ID: 124812
Rpz recepty specjalne
05902768001211
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.