OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Everolimus Synthon

Everolimusum
L01XE10 (L01X?)-
tabletki 10 mg
- rej. 24967

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 129919
Rpz recepty specjalne
05909991385422
30 tabl.
ID: 129920
Rpz recepty specjalne
05909991385439
90 tabl.
ID: 129921
Rpz recepty specjalne
05909991385446
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.