OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Repatha

Evolocumabum
C10AX13 Środki obniżające poziom cholesterolu i trójglicerydów - różne
roztwór do wstrzykiwań 420 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wkład 3,5 ml + 1 minidozownik
ID: 122767
Rpz recepty specjalne
3 wkłady 3,5 ml + 3 minidozowniki
ID: 122768
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.