OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Solymbic

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 40 mg (50 mg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 122886
Rpz recepty specjalne
1 wstrzykiwacz SureClick 0,8 ml
ID: 122890
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 122887
Rpz recepty specjalne
2 wstrzykiwacze SureClick 0,8 ml
ID: 122891
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 122888
Rpz recepty specjalne
4 wstrzykiwacze SureClick 0,8 ml
ID: 122892
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 122889
Rpz recepty specjalne
6 wstrzykiwaczy SureClick 0,8 ml
ID: 122893
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.