OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Solymbic

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 20 mg (50 mg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 122885
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.