OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Everolimus Accord

Everolimusum
L01XE10 (L01X?)-
tabletki 2,5 mg
- rej. 24922

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 129638
Rpz recepty specjalne
05909991383480
90 tabl.
ID: 129639
Rpz recepty specjalne
05909991383497
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.