OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atosiban Accord

Atosibanum
G02CX01 (G02C?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 6,75 mg/0,9 ml
- rej. 24849

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,9 ml
ID: 129022
Lz lecznictwo zamknięte
05909991379346
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.