OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fluorocholine (18F) Synektik

Fluorocholini (18F) chloridum
V09IX07 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/mL
- rej. 24472

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 15 ml
ID: 126194
Rpz recepty specjalne
05909991358389
1 fiol. 25 ml
ID: 126195
Rpz recepty specjalne
05909991358396
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.