OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Maracex

Morphini hydrochloridum
N02AA01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 20 mg/ml
- rej. 24750

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 128339
Rpw środki odurzające
04750341002220
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.