OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


V-PET

Fludeoxyglucosum [18 F]
V09IX04 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/ml na dzień i godzinę odniesienia
- rej. 24971

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 0,2-15 ml
ID: 129599
Rpz recepty specjalne
05909991383282
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.