OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kevzara

Sarilumabum
L04AC14 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1,14 ml
ID: 125458
Rpz recepty specjalne
05909991358266
2 amp.-strzyk. 1,14 ml
ID: 123292
Rpz recepty specjalne
05909991336240
6 amp.-strzyk. 1,14 ml
ID: 123293
Rpz recepty specjalne
05909991336257
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.